Nechte si poradit s pojištěním domu!

Sjednání řádného pojištění movitých či nemovitých věcí by už dnes mělo být pro každého majitele bytu nebo rodinného domu samozřejmostí. Nikdy totiž nevíte, co se může stát a výdaje spojené s poškozením nebo zničením věcí popřípadě části domu bývají vysoké. Při řádném pojištění pak na tyto výdaje nebudete sami, protože se o vás pojišťovna postará. Tento článek vám podrobněji ukáže tři různé druhy základního pojištění, které se k nemovitosti vztahují.

Pojištění nemovitosti chrání váš dům i jeho okolí

Pokud vlastníte nemovitost, jistě víte, že nemalé peníze stojí i vnější části domu včetně pozemků a přilehlých staveb. V případě, že dojde k živelné katastrofě nebo se vandalové rozhodnout zabavit ničením jakýchkoliv částí vašeho domu, může vás ochránit pojištění nemovitosti. Do takového pojištění lze zařadit i garáž či pergolu dokonce i rekreační objekty, studnu nebo oplocení. Více se o něm dozvíte zde.

Pojištění domácnosti ochrání váš movitý majetek

Mimo něj si můžete zřídit i pojištění domácnosti.V domácnosti máme většinou celou řadu drahých věcí. Ať už se jedná o nábytek, koberce, spotřebiče nebo třeba cennosti či dokonce drobné zvířectvo, určitě jste do svého domova vložili nemalou částku na jeho zútulnění. Pojištění domácnosti chrání vaše movité věci, které by mohly být poškozeny při živelných pohromách, vloupání nebo vandalismu. Kromě toho si můžete sjednat pojištění prodloužení záruky, které zodpovídá za spotřebiče až 36 měsíců po vypršení základní záruční lhůty.

Pojištění majetku chrání všechny vaše věci

Nejoblíbenější variantou pojištění je pojištění majetku. To se totiž vztahuje jak na věci movité, tak i na ty nemovité. Sice je oproti předešlým dvěma variantám o poznání dražší, ale pokryjete jím mnohem větší spektrum věcí. Zde se můžete připojistit i na pojištění odpovědnosti, které vám pomůže s platbou za věci zničené vaší vinou, ačkoliv neúmyslnou. Velmi atraktivní je také pojištění neočekávaných výdajů, které je zárukou proti nahodilému poškození nových věcí. Záruka se může vztahovat na 12 nebo 24 měsíců a týká se například i prasklého displeje telefonu.